Na
Poza

CIS CHAMPIONS

Całkiem nowy
Całkiem nowy
Wartość sprawy
3022.9599999999996  jest określany przez całkowitą cenę wszystkich produktów w sprawie
CIS CHAMPIONS

CIS CHAMPIONS

Strong year for CIS teams! The region is loaded just like this case! Enjoy!

Opening...

@{ ticketsToNext }   do następnego poziomu

@{ level }
@{ nextLevel }

POZYCJE W SPRAWIE

Wróć do skrzynki
Wróć do skrzynki Historia szans @{caseVersionInfo.caseName} $ @{caseVersionInfo.casePrice}

Zakres szans: @{caseVersionInfo.caseVersionSlug}

Historia szans jest przechowywana co najmniej przez 6 miesięcy

@{chosenDate.year}-@{chosenDate.month}-@{chosenDate.day}@{chosenDate.time}
@{month.name} @{month.year}
@{day.day}
@{time}

Zakres szans: @{caseVersionInfo.caseVersionSlug}

Historia szans jest przechowywana co najmniej przez 6 miesięcy

pozycja
Cena
Zakres
Szanse

@{item.extra_names.weapon}@{item.extra_names.separated_skin_info.skin_name}

@{item.extra_names.separated_skin_info.worn_type_full}

$@{item.price}
@{item.range_from}-@{item.range_to}
@{item.percent}%