Na
Poza

1 vs 2

Wartość sprawy
520.4  jest określany przez całkowitą cenę wszystkich produktów w sprawie
1 vs 2

1 vs 2

Clutch time on Goskin! Open this case with the chance to get from 1 to 5 items for one opening.

Opening...
x1 60.00 %
x2 20.00 %
x3 15.00 %
x4 4.00 %
x5 1.00 %
Wróć do skrzynki
Wróć do skrzynki Historia szans @{caseVersionInfo.caseName} $ @{caseVersionInfo.casePrice}

Zakres szans: @{caseVersionInfo.caseVersionSlug}

Historia szans jest przechowywana co najmniej przez 6 miesięcy

- -
@{month.name} @{month.year}
@{day.day}
@{time}

Zakres szans: @{caseVersionInfo.caseVersionSlug}

Historia szans jest przechowywana co najmniej przez 6 miesięcy

pozycja
Cena
Zakres
Szanse

@{item.extra_names.weapon}@{item.extra_names.separated_skin_info.skin_name}

@{item.extra_names.separated_skin_info.worn_type_full}

$@{item.price}
@{item.range_from}-@{item.range_to}
@{item.percent}%