Av

NEW YEAR MULTI-KILL

MULTI-KILL
MULTI-KILL
Fallvärde
2737.38  bestäms av det totala priset för alla artiklar i fallet
NEW YEAR MULTI-KILL

NEW YEAR MULTI-KILL

Open this case with the chance to get from 1 to 5 items for one opening. Happy New Year!

Opening...
x1 60.00 %
x2 20.00 %
x3 15.00 %
x4 4.00 %
x5 1.00 %

@{ ticketsToNext }   till nästa nivå

@{ level }
@{ nextLevel }

PUNKTER I FALLET

Tillbaka till lådan
Tillbaka till lådan Oddshistorik @{caseVersionInfo.caseName} $ @{caseVersionInfo.casePrice}

Oddsintervall: @{caseVersionInfo.caseVersionSlug}

Oddshistoriken behålls i åtminstone 6 månader

@{chosenDate.year}-@{chosenDate.month}-@{chosenDate.day}@{chosenDate.time}
@{month.name} @{month.year}
@{day.day}
@{time}

Oddsintervall: @{caseVersionInfo.caseVersionSlug}

Oddshistoriken behålls i åtminstone 6 månader

Artikel
Pris
Intervall
Odds

@{item.extra_names.weapon}@{item.extra_names.separated_skin_info.skin_name}

@{item.extra_names.separated_skin_info.worn_type_full}

$@{item.price}
@{item.range_from}-@{item.range_to}
@{item.percent}%